راهنمایی 24 ساعته

طرح شگفت انگیز روز شمار

۱ – ارائه ی برنامه ی مدون و راهبردی برای دیدن فیلم جلسات قبلی و جبران عقب افتادگی
۲ – برگزاری آزمون جمع بندی بعد از اتمام جلسات
۳ – رفع اشکال در گروه های رفع اشکال به صورت متنی ، صوتی و تصویری
۴ – برگزاری یک‌ جلسه ی جمع بندی برای هر درس انتهای شهریور

|| اطلاعات بیشتر ||